Branddriehoek

Branddriehoek

Om een branddriehoekverbranding te kunnen laten plaatsvinden, zijn de volgende factoren van essentieel belang:

  • een brandbare stof (brandstof);
  • zuurstof;
  • (ontstekings)temperatuur (warmte).

Met deze factoren kunnen we een branddriehoek maken. Neem je een zijde weg, heb je geen driehoek meer en is er dus geen verbranding meer mogelijk. Blussen met water is op dit principe gebaseerd. Hierdoor daalt immers de temperatuur en ontneem je de warmte uit de verbranding.

Brandvijfhoek

Naast de drie factoren die essentieel zijn voor het verbrandingsproces, zijn er twee factoren die het proces sterk kunnen beïnvloeden zowel positief als negatief:brandvijfhoek

  • mengverhouding
  • katalysator

Ook deze factoren passen in een model; de brandvijfhoek, waarin zuurstof en brandstof herkenbaar terugkeren en de temperatuur is vervangen door energie.
De mengverhouding speelt een belangrijke rol in het verbrandingsproces. Als de verhouding brandstof – zuurstof optimaal is, geeft de verbranding de meeste energie en de minste vervuiling.
Een katalysator is een factor (een stof) die het verbrandingsproces (de reactie) beïnvloed. Een positieve katalysator versnelt het verbrandingsproces, terwijl een negatieve katalysator bij kan dragen aan een blussing. De eigenlijke definitie van katalysator is: een stof die een scheikundige reactie beïnvloedt zonder zelf veranderingen te ondergaan.