Backdraft

Wat is een backdraft?

 backdraftEen backdraft is een explosieve verbranding van brandbare gassen in een ruimte welke zijn vrijkomen bij een brand. Deze gassen (welke zijn ontstaan door uitdampen van brandbare onderdelen) van  zijn nog niet verbrand omdat er in de desbetreffende ruimte geen zuurstof meer is. Deze is opgebruikt door het brandproces en de vlammen zijn hierdoor verstikt (zie branddriehoek en wat is brand). Wel is de temperatuur in de ruimte nog extreem hoog. Als er plotseling zuurstof de ruimte binnenkomt, zoals bij het openen van een deur, treedt de backdraft op. Alle brandbare gassen in de ruimte ontbranden in een keer.

Voor het ontstaan van een backdraft moet minimaal aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Er moeten brandbare (rook)gassen aanwezig zijn.
  • Er moet lucht worden toegevoerd.
  • De lucht moet zich mengen met de brandbare gassen. Zo ontstaat er een explosief  mengsel.
  • Er moet voldoende ontstekingsenergie aanwezig zijn uit de hete gassen zelf, uit de smeulende brandhaard of uit een andere ontstekingsbron.

Hoe is een zich ontwikkelende backdraft te herkennen?Verloop Backdraft

  • Kleur en dichtheid van de rook
  • Pulserende rook te zien bij bijvoorbeeld gesloten deuren (Rook wordt tussen de deur en het kozijn door geperst en weer terug gezogen)
  • Versnelde stroming van lucht en sissende geluiden die de “stikkende” brand alsnog probeert aan te trekken
  • Trillende ramen en deuren
  • Vettige, zwarte aanslag op ramen

Dat een backdraft voor de brandweer één van de gevaarlijkste verschijnselen is bij brandbestrijding laat zich raden.

Backdraft in beeld

Hieronder een aantal filmpjes over het fenomeen Backdraft