Schoorsteenbrand

Veilig stokenopen-haard

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Stookt u in uw kachel of open haard hout, kolen of olie, dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk uw schoorsteen regelmatig te laten vegen!

Schoorsteenbrand! En nu?

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:

 • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in uw huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
 • Bel 1-1-2.
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

  Schoorsteenbrand

Blus nooit met water!

Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

Tips

 • Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/ schoorsteen.
 • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf.
 • Het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.
 • Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren/ lekkage.

Welke schoorsteenveger kiest u?

We raden u aan een bedrijf in te schakelen dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet u zeker dat u een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering.

Bron: www.brandweer.nl