Home

 Welkom op de website van brandweer Ouderkerk aan de Amstel

Brandweerkazerne Ouderkerk aanvlag-met-toren1 de Amstel is onderdeel van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Samen met de gemeenten, de politie en de geneeskundige hulpverleners (GHOR) bevordert en bewaakt Brandweer Amsterdam-Amstelland de veiligheid in de regio. Een korps van zo’n 1.250 mensen dat effectief optreedt bij branden en ongelukken, maar ook bij het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties.

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Veiliheidsregio Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de zes gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regio heeft één miljoen inwoners, met vele duizenden mensen die iedere dag komen werken, en met elk jaar twee miljoen toeristen. Dit vraagt om slagkracht, om bundeling van kennis en kunde en een professionele aansturing.

Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht

De kazernes Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht zijn bezet met vrijwilligers onder leiding van één beroepskracht. De vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om wanneer nodig uit te rukken. Het aantal uitrukken varieert sterk maar ligt tussen 160 en 200 keer per jaar.
Vanuit deze kazernes wordt uitgerukt naar incidenten die plaatsvinden binnen onze gemeente Ouder-Amstel plus het aanliggend wegennet. Verder wordt er regelmatig assistentie verleend aan omliggende gemeenten wanneer daar behoefte aan is. Klik hier voor uitrukverslagen van, en ander nieuws over kazerne Ouderkerk aan de Amstel.